Indiba, un tractament fisioterapèutic ideal

Indiba Activ és un tractament fisioterapèutic ràpid i altament eficient tant en patologies agudes, cròniques i subagudes com en dolors crònics o problemes musculars i osteoarticulars. Així, és una teràpia avançada que funciona amb un principi innovador que actua des del mateix interior del teixit biològic de manera natural i no invasiva, fent que sigui el propi organisme el que desenvolupi els seus processos antiinflamatoris i de reparació tissular.

Teràpia cel·lular per accelerar la recuperació i accelerar els mecanismes naturals de reparació dels teixits lesionats.

Indiba per a fisioteràpia, és un treball de bioestimulació que drena els teixits més inflamats. Un efecte de vascularització que estimula el sistema circulatori i afavoreix l'oxigenació i la nutrició dels teixits. I finalment, una hiperactivació que causa una sensació tèrmica més alta i ajuda durant el treball sobre teixits en processos degeneratius o amb mancances vasculars.

Efectes positius d'Indiba en Fisioteràpia:

- Redueix el dolor

- Facilita la mobilitat

- Regenera els teixits

- Accelera la cicatrització

- Redueix la fibrosi

Aquesta teràpia de radiofreqüència està indicada per:

- Esquinços

- Tendinopaties

- Ruptures fibril·lars

- Contusions

- Edemes

- Contractures

- Sobrecàrregues

- Prevenció de lesions esportives

- Tractament post-recuperació esportiva

 

indiba_maquina