protecció de dades de caràcter personal

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el seu Reglament de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti formaran part d'un fitxer titularitat de IMATGE, SL amb domicili social al c / Marina 303, 08025 Barcelona, ​​que es troba degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten el tractament de les seves dades amb la finalitat d'atendre i gestionar la seva sol·licitud d'informació o petició així com amb finalitats estadístiques, passant a formar part aquestes dades d'un fitxer que compleix amb totes les mesures de seguretat , tècniques i organitzatives que exigeix ​​la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.

Així mateix les seves dades podran ser utilitzades en alguns casos per a l'enviament d'informació comercial sobre productes, serveis, novetats o promocions del sector sanitari. Sempre que es recaptin les seves dades amb aquesta finalitat s'inclourà la possibilitat que s'oposi a l'enviament de comunicacions comercials.

IMATGE, S.L. podrà comunicar les seves dades de caràcter personal a la resta de societats que formin part de IMATGE, amb les finalitats abans exposades.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets "ARCO") a través de correu postal, amb la referència `Drets ARCO', dirigit a IMATGE, S.L. c / Marina 303, 08025 Barcelona aportant fotocòpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent i concretant el dret que desitja exercir.

& Nbsp;

Condicions d'Ús

IMATGE podrà exigir per a l'accés a determinats Continguts i / o Serveis l'enviament d'un formulari d'alta. L'usuari, en aquest cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l'usuari s'obliga a:


     
  • facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i
     
  • actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i completes.

    L'usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzen o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

    L'usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d'usuari i la contrasenya. L'usuari reconeix i accepta que ImatGense reserva el dret a cancel·lar els registres que es trobin inactius durant un període de temps raonable.